TRAPPEELEMENTER

TRAPPEELEMENTER

BESKRIVNING AV ALTERNATIV

Vi erbjuder flera alternativ relaterade till de olika trappelementen.

HANDLÖPARE

 Vi erbjuder ledstänger i både trä och metall. För räcken i trä har vi 5 olika modeller. Jfr regler i TEK17, ledstången måste vara på båda sidor av trappan.

TRE R20 STANDARD

TRE R5 ULTRA LIGHT

TRE R5 STANDARD

TRE OMEGA LIGHT

TRE OMEGA MASSIVA

METALL STANDARD
(Ledstång på väggen)

METALL STANDARD
(Ledstång på glasräcke)

STEG

Trappsteget består av ett plant steg och en säkerhetslist/ett sättsteg, som tillsammans utgör gången i trappan mellan över- och undervåning. Steget är den horisontella delen där du trampar med foten och säkerhetslisten/stubbsteget är den vertikala delen mellan stegen och följer säkerhetsk- raven TEK17. Normal stegtjocklek är 39 mm och öppningen mellan stegen maximalt 100 mm enligt säkerhetskraven. Man kan använda 80 mm tjocka steg för att undvika be- hovet av säkerhetslist/sättsteg, vilket gör att stegets maxi- mala höjd blir 180 mm.

SR39 – denna typ av steg har en säkerhetslist som normalt är mel- lan 40-80 mm i höjd och 30 mm från stegframkanten och 50 mm från sidorna. Dessa steg används för öppna trapplösningar för att säkerställa säkerhet. Vanligtvis re- kommenderas denna typ av täck- ta steg när man vill dölja synliga ojämlikheter i stegen och säker- hetslisterna från sidorna.

SR39L – dena typ av steg har en L-formad säkerhetslist som van- ligtvis är 40-80 mm hög och 39 mm tjock (samma som stegen). Denna typ används för öppna trappor för att för att säkerställa säkerhet. Detta är också ett mer exklusivt alternativ, eftersom ste- gen ser ut som massiva steg i 80 mm framtill.

R14 – Denne type trinn har stusstrinn som dekker hele åpningen mellom inntrinnene. Tykkelsen på stusstrinnet er 14mm, plassert 30mm fra trinnesen. Slike trinn benyttes ved lukket trappeløsning. Vanligvis benyttes det lukkede vanger til slike trinn, for å skjule synlig ulikhet på tykkelsen av inntrinn og stusstrinn fra siden.

R39 – denna typ av steg har sätt- steg täcker hela utrymmet mellan stegen. Bredden på sättstegen är 39 mm (samma höjd som trapp- stegen). Denna typ används i täckta trappor, vanligtvis med underliggande balkar. Stegen och sättstegen är i samma tjock- lek, därför kan trappstegens sidor gärna vara synliga.

R39Z – denna typ av steg har sättsteg som täcker hela utrym- met mellan stegen. Tjockleken på sättstegen är 39 mm. Sättstegen har en vinkling på omkring 7-14 grader så att formen från sidan ser ut om ett Z. Denna lösning kan användas både i täckta och öppna trappor.

80mm – detta är steg i massivt trä, med en tjocklek på 80 mm, dvs dubbelt så tjockt jämfört med vanliga steg. Denna typ används för mycket exklusiva trappor och kräver att det finns gott om ut- rymme. Det krävs flexibilitet och utrymme när man vill implemen- tera en trappa med denna typ av steg.

LED-BELYSNING

Beroende på vilken typ av steg som valts kan vi erbjuda LED-belysning till trappan som belyser stegen oven- el- ler underifrån. Det finns också möjlighet till integrerad LED-belysning i träräcken. Färger: varmvit och neutralvit.

LEDBELYSNING INTEGRERT PÅ OVERSIDEN AV INNTRINN – underifrån – den- na typ av belysning rekommen- deras endast för steg R39 eller R39Z med hänsyn till designen. LED-remsan integreras på trap- pans ovansida, tätt intill steget. Vi rekommenderar inte LED-belys- ning som går längs hela stegets bredd, eftersom det kan orsaka bländande ljus och obehag när du går i trappan.

LED-BELYSNING ovanifrån – denna typ av belysning rekommenderas endast för steg SR39, R14 eller 80 mm med hänsyn till designen. LED-stången integreras på under- sidan av stegen. Vi rekommende- rar inte LED-belysning som går längs hela stegets bredd, eftersom det kan orsaka bländande ljus och obehag när du går i trappan.

LED-lampor i väggräcke – den här typen av belysning används främst i träräcken med minsta storlek 40x60mm. LED-lampor kan installeras för ledstänger i näs- tan alla fall om där finns en lämp- lig elanslutning. 

FORMER

Möjligheten till olika trappformer beror på trapphusets storlek. När du väljer formen på din trappa är det värt att tänka på följande: Trapphusets storlek, användning, gång och säkerhet.

L-FORM trappa som svänger 90 grader antingen i mitten eller närmare den ena eller den an- dra änden. Avsatsen är ersatt av ”pajformade” steg. Eftersom det inte finns någon avsats används trappor i L-form när utrymmet inte är tillräckligt för trappor med avsats. Dessa trappor mer visuellt tilltalande, tar som regel mindre utrymme och kan placeras i hörn.

L-FORM MED REPOS. Denne trappen er satt sammen av to like trappeløp, som er koblet sammen av et repos. Trappen dreier 90 grader enten midt i trappeløpet eller i en av endene på trappen. Denne formen er visuelt pen og kan gjerne plasseres i et hjørne. Trappen gir en bedre gange enn vanlig L-trapp, på grunn av oppdelingen med reposet.

I-FORM trappa som svänger 90 grader antingen i mitten eller närmare den ena eller den an- dra änden. Avsatsen är ersatt av ”pajformade” steg. Eftersom det inte finns någon avsats används trappor i L-form när utrymmet inte är tillräckligt för trappor med avsats. Dessa trappor mer visuellt tilltalande, tar som regel mindre utrymme och kan placeras i hörn.

U-FORM trappa som svänger 180 grader, där avsatsen är ersatt med ”pajformade” steg. Eftersom det inte finns någon avsats används trappor i U-form när det inte finns tillräckigt med utrymme för en trappa med avsats. Dessa trappor är mer visuellt tilltalande och tar också mindre plats.

U-FORM MED AVSATS – denna trappa svänger 180 grader och utgörs av två parallella trappor för- bundna med en avsats däremel- lan. Den är lättare att nyttja tack vare den breda avsatsen som delar upp trappan..

TRAPPRÄCKEN

Vi erbjuder två olika sorters trappräcken – trä och metall. Trappräcken i trä finns i 5 olika modeller. Baserat på norska säkerhetskrav ska trappräcket monteras på båda sidor av trappan.

FURU

ASK

EIK

FÄRGVAL

Alla trappelement erbjuds färgbehandlade med produkter av hög kvalitet från Sherwin Williams och Rubio Monicoat. Det är viktigt att betona att varje träslag har en unik trästruktur, och samma färg kommer att se annorlunda ut på olika träslag. Färgkartan i denna katalog kan ses som information om våra alternativ. För ett verkligt intryck av färg ber vi dig att kontakta en av våra återförsäljare, som kommer att presentera fysiska färgprover. Färgbehandling av trappelement görs enligt tillverkarens rekommendationer. Våra trappor har 2-3 lager färg / fläck, beroende på hur väl träet absorberar färg. På begäran kan vi även leverera trappor som är obehandlade eller täckta med endast klart lack.

SHERWIN WILLIAMS FARGEBEIS

NSL192-05402
NSL 190-00405